Vuoden 2022 Rapoport palkinto

Rapoport-rauhantutkimusrahaston kunniamaininnat myönnettiin vuonna 2022 Camilla Ojalalle ja Teemu Vaarakalliolle.

Anatol Rapoport -rauhantutkimusrahasto jakaa Rapoport-palkinnon tai kunniamaininnan korkeakoulutasoiselle lopputyölle. Myöntämisperusteissa arvioidaan työn tieteellisiä ansioita, monitieteellistä tutkimusotetta, työn sovellettavuutta käytäntöön sekä tulevaisuuteen katsovaa, rauhaa uudistavaa näkemystä.

Camilla Ojalan Helsingin yliopistoon tekemä lopputyö oli aiheesta Youth-led Interfaith Dialogue in Building Positive Peace: Case study of Together for Finland. Lopputyö on luettavissa tästä.

Teemu Vaarakallion Science Po-yliopistoon tekemä lopputyö oli aiheesta Climate Security – Climate Justice Nexus: Exploring the Implications of Climate Securities on the Recognitive Basis of Justice.

Vuonna 2022 saajaksi ehdotettiin lopputyöntekijöitä kaikkiaan seitsemästä koti- ja ulkomaisesta yliopistosta. Kunniamaininnat ovat suuruudeltaan 500 euroa.

Palkinto jaetaan yhteistyössä rauhan ja turvallisuuden ajatushautomo SaferGloben kanssa.

Palkinto jaettiin Suomen YK-nuorten järjestämän Nuorten YK-viikon seminaarin yhteydessä keskiviikkona 21.9.2022 Tampereen yliopiston rauhantutkimuslaitoksella Taprissa.

Anatol Rapoport -rauhantutkimusrahasto tukee monitieteellistä rauhantutkimusta ja tutkimustiedon julkistamista. Rahasto on Leo Mechelin Säätiön (https://leomechelinsaatio.fi/) yhteydessä toimiva nimikkorahasto. Sen peruspääomana ovat neljältä rauhantutkimusta arvostavalta yksityishenkilöltä vuonna 2020 saadut lahjoitukset. Ajatushautomo SaferGlobe toimii rahaston asianhoitajana.

Lisätietoja rahastosta ja Leo Mechelin Säätiöstä: https://leomechelinsaatio.fi